Thema's tafelsessies Summit Logistieke Hotspots

Thema
15:20

Circulaire economie binnen logistiek vastgoed

 • Parkmanagement
 • Waardecreatie op circulaire stromen
 • Duurzaam bouwen
 • BREEAM
Thema

Publiek private samenwerking

 • Gemeente, overheid, logistiek platform, onderwijs etc.. Wat levert deze samenwerking op?
 • Leidt bundeling van adviezen van instanties tot een groter succes?
 • Innovatiekracht
Thema

Beschikbaarheid van personeel in logistieke hotspots

 • Niet alleen de aanwezigheid van arbeid is belangrijk maar ook de mogelijkheden qua infrastructuur om medewerkers naar een vestiging toe te laten gaan. Bij nieuwbouw vestigingen ontbreekt het hier nog wel eens aan.
 • Robotisering/automatisering
Thema

(Her)ontwikkeling bedrijventerreinen

 • Moet er geen ruilverkaveling komen?
 • Waarom kiezen mensen voor nieuwbouw en geen herontwikkeling?
 • Grondprijzen en beschikbaarheid
 • Huur vs koop ontwikkeling
Thema

Internationale concurrentiepositie

 • Fiscaal beleid medewerkers (in- en uitvoer belasting medewerkers)
 • Grondprijzen
 • Douane beleid
Thema

Opslag gevaarlijke stoffen

 • Snel in korte tijd een pand op kunnen leveren maar wel veiligheid in acht nemen (bijv. gevaarlijke grondstoffen).
 • Werken mensen conform regelgeving veiligheid?
 • ADR en PGS15
Thema

Multifunctionaliteit E-Commerce proof

 • Is er in Nederland wel voldoende ruimte voor XXL Distributie Centra?
 • Welke locaties geschikt? Dichtbij steden?
Thema

Beleggingsmarkt logistiek vastgoed is booming voor eindgebruikers

 • Hoe hot is de beleggingsmarkt voor logistiek vastgoed en welke trends zijn er?
 • De gebruiker van logistiek vastgoed bepaalt de waarde
 • Welke voordelen biedt de beleggingsmarkt aan gebruikers?

 

Thema

Stedelijke distributie

 • Welke kansen biedt stedelijke distributie voor logistiek vastgoed op het gebied van milieu en efficiency
 • Welke rol spelen logistieke faciliteiten bij last mile vervoer
 • Welke kansen biedt stedelijke distributie voor ontwikkelaars en investeerders
 • Stedelijke logistiek vastgoed is geen apart marktsegment of juist wel?

Partners

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.